Ολιστική προσέγγιση

Στη Dental Wellness η θεραπεία βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση και


καθοδηγείται από το πάθος μας να προσφέρουμε στους ασθενείς μας υγεία και


ομορφιά. Η συμμετοχή σας σε αυτό το ταξίδι είναι η υψηλότερη προσδοκία της


Dental Wellness.

DENTAL WELLNESS


Mission

At DENTAL WELLNESS, treatment is based on scientific documentation and is guided by our passion to provide health and beauty tο our patients. Your participation in this joyrney is the highest expectation of Dental We
Image

THE TREATMENT

All therapeutic procedures are simple steps of a personalised treatment plan based on your needs. At the end of this journey you are healthy, you have the smile you always wanted and a long lasting effect. In order to achieve this, we follow a strict protocol, which includes 3 basic steps.  


.

All therapeutic procedures are simple steps of a personalised treatment plan based on your needs.

DENTAL IMPLANTS

A dental implant is the opportunity to recover lost health, aesthetics and proper oral function if a tooth is lost. The implants will be the supports of future teeth.  

A dental implant is the opportunity to recover lost health, aesthetics and proper oral function if a tooth is lost.

DENTAL AESTHETICS

Refresh your appearance with a Dental Wellness Cosmetic Smile Makeover, which is an easy and painless procedure.

  


.

Refresh your appearance with a Dental Wellness Cosmetic Smile Makeover, which is an easy and painless procedure.

▽ Patients who traveled to Athens and collaborated with Dental Wellness ▽

DIMITRIS KOLOVOS DDS, MSc

Dental Surgeon - MSc Prosthodontics

DIMITRIS PALLIS DDS,MSc

Dental Surgeon - MSc Prosthodontics
Image
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 63, 11521, Αθήνα 
T. 210 72 10 780

         Πρός Οδοντιάτρους

Image

Υπηρεσία ψηφιακού σχεδιασμού χειρουργικών ναρθήκων