Στεφάνες Δοντιών

Οι στεφάνες είναι μια κοινή επιλογή αποκατάστασης για δομικά κατεστραμμένα δόντια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά όταν το απαιτούν οι ενδείξεις. Έχουν αποδεδειγμένη μακροβιότητα και είναι αποτελεσματικές τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικά επίπεδο. 

Χωρίς μέταλλο – Ολοκεραμικές

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά αποκαταστάσεις χωρίς μέταλλο, επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση ιστών/χρώματος. Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις επιτρέπουν να είμαστε σημαντικά πιο συντηρητικοί με τη δομή των δοντιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

 Η τοποθέτηση στεφάνης δοντιού μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμφάνιση ενός δοντιού και να βοηθήσει στην επαναφορά της λειτουργίας του στοματικού συστήματος. Επιπλέον, μπορεί να προληφθεί η περαιτέρω καταστροφή του δοντιού

Φόρμα Δήλωσης ενδιαφέροντος -- Call Back Form
Image
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 63, 11521, Αθήνα 
T. 210 72 10 780

         Πρός Οδοντιάτρους

Image

Υπηρεσία ψηφιακού σχεδιασμού χειρουργικών ναρθήκων